අලූත් සැලැස්මෙන් මහ ජංජාලයක්.. මුළු කොළඹම එකතැන හිරවෙයි..

Create by Admin on Mon , 10/12/2015

කොළඹ නගරයට ඇතුළු වන සියළුම මාර්ගවල මේ වන විට දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇතිවී තිබෙන බව රථවාහන පොලීසිය පවසයි. කොළඹ නගරයේ හඳන්වා දී ඇති නව මාර්ග සැලසුම ගැන නිසි අවබෝදයකින් තොරව රියදුරන් කටයුතු කිරීම නිසා මෙම තත්වය ඇතිව තිබෙන්නේ යයිද පොලීසිය සඳහන් කරයි. මින් වැඩිම වාහන තදබදය ඇතිව තිබෙන්නේ රාජගිරිය පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයේ සහ මහරගම හයිලෙවල් මාර්ගයේය.

Categories
Archives