ජී හත සමුළුව අද ඇරඹේ

Create by Admin on Thu , 05/26/2016
ජී – හත හෙවත් ප්‍රධාන කාර්මික රටවල් හතේ රාජ්‍ය නායක හමුව අද ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ඉසිෂිමා හිදී පැවැත්වෙනවා.

ඊට ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, කැනඩාව සහ ජපානය යන රටවල රාජ්‍ය නායකයින් එක්වීමට නියමිතයි.

මෙහිදී ලෝක ත්‍රස්තවාදය, ආර්ථිකය සහ සංක්‍රමණික ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇති.

Categories
Archives